Sanja BOSKOVIC, Kosovski kulturološki mit [Le mythe culturel serbe], Belgrade, Ed. Glasnik, 2014, 492.p. ISBN-13: 978-8651918332

 

Kosovski kulturološki mit, kao kulturna činjenica proistekla iz simbioze raznorodnih duhovnih iskustava i pamćenja, odražava jednu vrstu virtuelnog kulturnog pejzaža zabeleženog u jeziku i usmenom zaveštanju.

Pred nama je pokušaj jednog drugačijeg čitanja kulturnog nasleđa i u okviru njega jedinstvene kulturološke činjenice kao što je mit o Kosovu. Posebno nas je zanimalo da ustanovimo mesto nastanka, ili mesto duhovnog porekla Kosovskog mita, zatim da odredimo njegovu prirodu, kao i ulogu u stvaranju i očuvanju kulturnog i kolektivnog identiteta Srba.

Kosovski kulturološki mit se pojavljuje kao jedna od duhovnih konstanti u odnosu na koju se svako vreme i svaka generacija određuju. Bilo bi zanimljivo saznati šta je to što uslovljava i nameće pokolenjima takvu vrstu određenja i u kojoj meri se mentalna karta Kosovskog mita podudara sa istorijskom geografijom srpskog naroda. U vremenu poljuljanog identiteta i zamagljenih istorijskih smernica, možda nije loše zaći u strukture kolektivne svesti i podsvesti, koje nam reflektuje kosovska kulturna zaostavština, ne bismo li bolje spoznali sami sebe i pesmu koja, ispevana, već vekovima peva o nama…